szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Decyzje lokalizacyjne:
Postanowienie

RRB.O艣.7624.1.2013

 

 

 

                                                                 POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art.147,art.148 搂 1,149搂1 kodeksu post臋powania administracyjnego  -ustawy z dnia  14 czerwca  1960 roku (Dz.U.z 2000r ,Nr 98 poz.1071 z p贸藕n. zm)

W贸jt Gminy w zwi膮zku z pismem Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w Kielcach  Nr SKO.O艣-60/2906/100/2013 i w zwi膮zku z wnioskiem Regionalnego Zarz膮du  Gospodarki Wodnej w Warszawie –Zarz膮d  Zlewni w Pu艂awach o wznowienie  post臋powania  o wydanie Decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsi臋wzi臋cia  p.n „Odbudowa  5 ostr贸g  regulacyjnych na  na lewym  brzegu rzeki Wis艂y  w miejscowo艣ci Weso艂贸wka ,gmina Tar艂贸w ,powiat opatowski ,woj. 艣wi臋tokrzyskie

 

                                          W脫JT  GMINY  TAR艁脫W 

Wznawia post臋powanie  o wydanie Decyzji o 艣rodowiskowych  uwarunkowaniach  dla przedsi臋wzi臋cia p.n „Odbudowa  5 ostr贸g  regulacyjnych na  na lewym  brzegu rzeki Wis艂y  w miejscowo艣ci Weso艂贸wka ,gmina Tar艂贸w ,powiat opatowski ,woj. 艣wi臋tokrzyskie „

 

                                               UZASADNIENIE

 

Regionalny  Zarz膮d  zwr贸ci艂  si臋  do  Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w Kielcach  z pro艣b膮 o stwierdzenie  niewa偶no艣ci  Decyzji W贸jta Gminy Tar艂贸w Nr RRB.7624.1.2013 z dnia 12.02.2013 roku o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsi臋wzi臋cia p.n „Odbudowa  5 ostr贸g  regulacyjnych na  na lewym  brzegu rzeki Wis艂y  w miejscowo艣ci Weso艂贸wka ,gmina Tar艂贸w ,powiat opatowski ,woj. 艣wi臋tokrzyskie „

We wniosku o stwierdzenie niewa偶no艣ci Decyzji podniesiono i偶  w sporz膮dzonej przez firm臋  projektow膮 Grafiko Sp.z.oo z Warszawy w karcie informacyjnej przedsi臋wzi臋cia  nie uwzgl臋dniono  wszystkich stron post臋powania ,a mi臋dzy innymi pomini臋to gmin臋 Annopol woj. lubelskie , na terenie kt贸rej  le偶y cz臋艣膰 odbudowywanej ostrogi ( dotyczy ostrogi  nr 5/309) Cz臋艣膰 ostrogi  nr 5/309 od strony l膮du znajduje si臋  na dzia艂ce  nr 1846/1 obr臋b Weso艂贸wka ,gm. Tar艂贸w, pow .opatowski, woj. 艣wi臋tokrzyskie, natomiast  cz臋艣膰 od strony koryta  rzeki Wis艂y  znajduje si臋 na dzia艂ce 164 obr臋b Pop贸w gm. Annopol oraz RDO艢 w Lublinie .

W zwi膮zku z tym i偶 pozbawiono uczestnictwa  w prowadzonym post臋powaniu  Gmin臋 Annopol oraz RDO艢 w Lublinie  postanowiono  wznowi膰 post臋powanie.

 

                                                POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie  s艂u偶y stronie prawo wniesienia odwo艂ania  za po艣rednictwem W贸jta Gminy Tar艂贸w  w  terminie  7 dni od  daty otrzymania niniejszego postanowienia.

Poniewa偶  w powy偶szej sprawie  liczba stron  przekracza  20 ,zgodnie z art.49 KPA zostan膮 zawiadomione  o wydaniu niniejszego postanowienia  przez  jego podanie do publicznej wiadomo艣ci.

Postanowienie niniejsze  zosta艂o og艂oszone na stronie internetowej Urz臋du  Gminy w Tar艂owie(BIP) ,na tablicy og艂osze艅 oraz  na tablicy og艂osze艅 w miejscowo艣ci Weso艂贸wka.

Zgodnie z art.49 Kpa dor臋czenie uwa偶a si臋  za dokonane po up艂ywie  14 dni od daty publicznego og艂oszenia.

 

Otrzymuj膮:

1/Regionalny Zarz膮d Gospodarki Wodnej w Warszawie za po艣rednictwem  Pana Leszka Boguty  Zast臋pcy Dyrektora  RZGW w Warszawie ds.  Zarz膮du Zlewni Wis艂y lubelskiej i Bugu granicznego.

2/Pozosta艂e strony poprzez obwieszczenie  i tablice og艂osze艅  w :

1/ UG Tar艂贸w

2/ So艂ectwo Weso艂贸wka

3/  RDO艢  Lulin

4/ Gmina Annopol

5/  a/a

 
informacje udost臋pni艂:Dariusz Letkiewicz
data udost臋pnienia: 2013-12-20 11:32:02
ostatnia modyfikacja: Dariusz Letkiewicz 2013-12-20 11:32:02 »
drukuj wy艣lij link  

 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 103537